Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мордань Є.Ю., Білець А.С., Сердюк К.В. Інвестиції у туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми та перспективи

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль та значення інвестицій для розвитку туристичної галузі в Україні. Здійснено аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в туристичній сфері через дослідження обсягу здійснених капіталовкладень у неї в розрізі різних напрямів діяльності, а також через аналіз туристичних потоків. Вивчено інвестиційний клімат у країні та запропоновано можливі шляхи його поліпшення. Проаналізовано потенційні можливості, переваги та недоліки від інвестування в туризм.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, туристична сфера, туризм.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и значение инвестиций для развития туристической отрасли в Украине. Осуществлен анализ современного состояния инвестиционной деятельности в туристической сфере через исследование объема осуществленных капиталовложений в нее в разрезе различных направлений деятельности, а также через анализ туристических потоков. Изучен инвестиционный климат в стране и предложены возможные пути его улучшения. Проанализированы потенциальные возможности, преимущества и недостатки инвестирования в туризм.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, туристическая сфера, туризм.

ANNOTATION
The article discusses the role and importance of investments for development of tourism industry in Ukraine. Current state of investment activities in the tourism sector was analyzed through the study of the amount of investment in the context of various activities, as well as through the analysis of tourist flows. Investment climate in the country has been studied and possible ways of its improvement were considered. The potential advantages and disadvantages of investing in tourism were analyzed.

Keywords: investment, investment climate, investment attractiveness, tourism sector, tourism.

Завантажити статтю (pdf)