Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мацедонська Н.В., Вансович А.В. Світовий досвід бюджетного планування та його впровадження в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто досвід розвинутих країн світу, які застосовують програмно-цільовий метод. Досліджено особливості бюджетного процесу з урахуванням середньострокового планування. Визначено роль програмно-цільового методу в управлінні бюджетними коштами, а також запропоновано заходи з підвищення ефективності бюджетування в Україні.

Ключові слова: бюджетне планування, бюджетний процес, бюджетна стратегія, програмно-цільовий метод, середньострокове планування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт развитых стран мира, которые применяют программно-целевой метод. Исследованы особенности бюджетного процесса с учетом среднесрочного планирования. Определена роль программно-целевого метода в управлении бюджетными средствами, а также предложены меры по повышению эффективности бюджетирования в Украине.

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетный процесс, бюджетная стратегия, программно-целевой метод, среднесрочное планирование.

АNNOTATION
The article examines the experience of developed countries of the world that use the program-target method. The features of the budget process are considered in the light of medium-term planning. The role of the program-target method in the management of budget funds was determined and proposed measures to increase the efficiency of budgeting in Ukraine.

Key words: budgetary planning, budget process, budget strategy, program-target method, medium-term planning.

Завантажити статтю (pdf)