Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Калашнікова Т.В., Калашніков О.М. Модернізація діяльності пенсійного фонду України: стан та перспективи

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність модернізації діяльності Пенсійного фонду України на інноваційних засадах для підвищення ефективності його діяльності та якості обслуговування громадян. Здійснено оцінку стану та визначено перспективи запровадження новітніх технологій та сервісів як одного з основних складників модернізації діяльності Пенсійного фонду України в процесі реформування системи пенсійного забезпечення в країні.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, Пенсійний фонд України, реформування, модернізація, новітні інформаційні технології та сервіси.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость модернизации деятельности Пенсионного фонда Украины на инновационной основе для повышения эффективности его деятельности и качества обслуживания граждан. Дана оценка состояния и определены перспективы внедрения новых технологий и сервисов как одной из основных составляющих модернизации деятельности Пенсионного фонда Украины в процессе реформирования системы пенсионного обеспечения в стране.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд Украины, реформирование, модернизация, новые информационные технологии и сервисы.

ANNOTATION
The necessity of modernisation of activity of Pension fund of Ukraine is on innovative principles with the aim of increase of efficiency of his activity and quality of maintenance of citizens was determined. The state and prospects of introduction of new technologies and services are certain as really direction of modernisation of activity of Pension fund of Ukraine in the process of reformation of the system of the pension system in a country.

Keywords: pension system, Pension fund of Ukraine, reformation, modernisation, modern information technologies and services.

Завантажити статтю (pdf)