Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Zabedyuk M.S. Methodological aspects of the estimation of the level of regional development

ANNOTATION
The article analyzes the existing approaches to assessing the level of socio-economic development of the region. Also, approaches devoted to assessing the potential of the region are analyzed. In particular, the systems of indicators for assessing the level of regional development and the potential of the region are highlighted. The stages of assessing the potential of the region are considered. The main problems and disadvantages of assessing regional development level and potential of the region are revealed.

Keywords: region, region development, regional potential, gross regional product, regional resources.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено наявні підходи до оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано підходи, які дають можливість оцінити потенціал регіону. Зокрема, розглянуто системи показників оцінки рівня регіонального розвитку та потенціалу регіону. Наведено етапи оцінки потенціалу регіону. Виявлено основні проблеми та недоліки оцінки рівня регіонального розвитку та потенціалу регіону.

Ключові слова: регіон, розвиток регіону, потенціал регіону, валовий регіональний продукт, ресурси регіону.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы существующие подходы к оценке уровня социально-экономического развития региона. Проанализированы подходы, позволяющие оценить потенциал региона. В частности, рассмотрены системы показателей оценки уровня регионального развития и потенциала региона. Приведены этапы оценки потенциала региона. Выявлены основные проблемы и недостатки оценки уровня регионального развития и потенциала региона.

Ключевые слова: регион, развитие региона, потенциал региона, валовый региональный продукт, ресурсы региона.

Завантажити статтю (pdf)