Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чавичалов І.І., Куцинська М.В. Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії розвитку підприємства під час його санації

АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз наявного стану дослідженості питань формування обліково-аналітичного забезпечення вибору стратегії розвитку підприємства під час проведення його санації. Охарактеризовано основні аспекти, які мають ураховуватися під час формування обліково-аналітичного забезпечення вибору стратегії у разі санації підприємства. Запропоновано етапи формування обліково-аналітичного забезпечення вибору стратегії розвитку підприємства під час його санації.

Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, види стратегій, санація підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, обліково-аналітичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ существующего состояния исследованности вопросов формирования учетно-аналитического обеспечения выбора стратегии развития предприятия во время проведения его санации. Охарактеризованы основные аспекты, которые должны учитываться при формировании учетно-аналитического обеспечения выбора стратегии во время санации предприятия. Предложены этапы формирования учетно-аналитического обеспечения выбора стратегии развития предприятия во время его санации.

Ключевые слова: стратегия развития предприятия, виды стратегий, санация предприятия, оценка финансового состояния предприятия, учетно-аналитическое обеспечение.

АNNOTATION
The analysis of the existing state of research of the issues of the formation of accounting and analytical providing for choosing an enterprise’s development strategy during its reorganization has been carried out. The main aspects that should be taken into account when forming the accounting and analytical providing for choosing a strategy during the reorganization of the enterprise are described. The stages of formation of accounting and analytical providing for selecting the strategy of enterprise development during its rehabilitation are proposed.

Keywords: enterprise development strategy, types of strategies, rehabilitation of the enterprise, assessment of the financial condition of the enterprise, accounting and analytical providing.

Завантажити статтю (pdf)