Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Олійник Л.В. Стратегічні напрями управління ресурсним потенціалом підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема управління ресурсним потенціалом підприємства. Розглянуто сутність понять «ресурси», «потенціал». Виділено ключові види ресурсів. Встановлено, що стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства дає змогу підвищити його конкурентоспроможність. Запропоновано впровадження сучасних концепцій управління на основі застосування автоматизованих ERP- та CRM-систем.

Ключові слова: ресурси, потенціал, ресурсний потенціал, стратегічні напрями, ресурсне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема управления ресурсным потенциалом предприятия. Рассмотрена сущность понятий «ресурсы», «потенциал». Выделены ключевые виды ресурсов. Установлено, что стратегическое управление ресурсным потенциалом предприятия позволяет повысить его конкурентоспособность. Предложено внедрение современных концепций управления на основе применения автоматизированных ERP- и CRM-систем.

Ключевые слова: ресурсы, потенциал, ресурсный потенциал, стратегические направления, ресурсное обеспечение.

ANNOTATION
The problem of resource potential management of an enterprise is considered in the article. The essence of concepts “resources”, “potential” is considered. Key resource types are investigated. It is established that strategic management of resource potential of an enterprise allows increasing its competitiveness. The introduction of modern management concepts based on the application of automated ERP and CRM systems is proposed.

Key words: resources, potential, resource potential, strategic directions, resource support.

Завантажити статтю (pdf)