Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Никоненко С.В. Релятивність успішності туристичної компанії та “юзабіліті” її вебсайту

АНОТАЦІЯ
Світ інформаційних технологій стрімко входить в життя кожної компанії. Туристичні продукти – це досить специфічний товар для продажу. Його неможливо матеріалізувати, доки не купиш. Отже, особливого значення набувають методи візуалізації, що дадуть змогу клієнту на деяку мить опинитися у місті мрії. У статті представлено практичні рекомендації щодо створення веб-сайту туристичної компанії, що буде дружнім до користувача (з високою юзабільністю) та буде максимально ефективним для використання обома сторонами. Проведено аналіз на юзабільність сайтів трьох провідних туристичних операторів.

Ключові слова: юзабіліті, вебсайт, хедер, футер, туристична компанія.

АННОТАЦИЯ
Мир информационных технологий стремительно входит в жизнь каждой компании. Туристические продукты – это довольно специфический товар для продажи. Его невозможно материализовать, пока не купишь. Итак, особое значение приобретают методы визуализации, которые позволят клиенту на некоторое мгновение оказаться в городе мечты. В статье представлены практические рекомендации по созданию веб-сайта туристической компании, который будет дружественным к пользователю (с высокой юзабильностью) и будет максимально эффективным для использования обеими сторонами. Проведен анализ на юзабильность сайтов трех ведущих туристических операторов.

Ключевые слова: юзабилити, веб-сайт, хедер, футер, туристическая компания.

АNNOTATION
The world of information technologies is rapidly entering into the life of each company. Travel products are a very specific product for sale. It is impossible to materialize until you buy it. So, special significance has the methods of visualization that will allow the client to be in a dream for a moment. The article provides practical recommendations for creating a web site for a travel company that is user-friendly (with high-level of usability) and will be most effective for both parties. It was made the analysis of the three leading tourist operators sites usability.

Key words: usability, website, header, footer, travel company.

Завантажити статтю (pdf)