Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Філяк М.С. Цикли еволюції архітектурного планування у розвитку міських та сільських поселень

АНОТАЦІЯ
Стаття представляє серію дискурсів, кожен з яких містить найбільш типові, ймовірні конфігурації архітектурного планування в розвитку поселень і територій на різних історичних етапах. Визначено основні залежності в архітектурному плануванні поселення залежно від діючого циклу розвитку. Автор припускає вплив на розвиток планування міст елементів попередніх субкультур, а також штучний характер розвитку великих міст.

Ключові слова: цикл розвитку, архітектурне планування, експансія, агент змін, стратегія, програмно-орієнтований підхід.

АННОТАЦИЯ
Статья представляет серию дискурсов, каждый из которых содержит наиболее типичные, вероятные конфигурации архитектурного планирования в развитии поселений и территорий на разных исторических этапах. Определены основные зависимости в архитектурном планировании поселения в зависимости от действующего цикла развития. Автор предполагает воздействие на развитие планирования городов элементов предыдущих субкультур, искусственный характер развития крупных городов.

Ключевые слова: цикл развития, архитектурное планирование, экспансия, агент изменений, стратегия, программно-ориентированный подход.

ANNOTATION 
The article presents a series of discourses, each of which contains the most typical, likely architectural planning configurations in the development of settlements and territories at different historical stages. The main dependencies in the architectural planning of the settlement are determined, depending on the current development cycle. The author implies the influence of elements of previous subcultures on the development of urban planning, the artificial nature of large cities’ development.

Keywords: development cycle, architectural planning, expansion, agent of changes, strategy, program-oriented approach.

Завантажити статтю (pdf)