Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пушак Я.Я. Сучасні тенденції розвитку мережевої економіки на підприємствах в умовах глобальних викликів

АНОТАЦІЯ
Розглянуто сучасні тенденції розвитку нової моделі світової господарської системи – мережевої економіки. Проаналізовано досвід країн-лідерів світу у формуванні мережевої економіки та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на господарську діяльність підприємств.

Ключові слова: мережева економіка, інформаційне суспільство, мережева готовність, інформаційно-комунікаційні технології.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены современные тенденции развития новой модели мировой хозяйственной системы – сетевой экономики. Проанализирован опыт стран-лидеров мира в формировании сетевой экономики и влияние информационно-коммуникационных технологий на хозяйственную деятельность предприятий.

Ключевые слова: сетевая экономика, информационное общество, сетевая готовность, информационно-коммуникационные технологии.

ANNOTATION
The modern tendencies of the development of a new model of the world economic system – the network economy – are considered. The experience of the world leaders in the formation of a network economy and the influence of information and communication technologies on the economic activity of enterprises are analyzed.

Keywords: network economy, information society, network readiness, information and communication technologies.

Завантажити статтю (pdf)