Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Andryeyeva N.M., Karpenko G.Y. Benchmarking as a preventive tool for defining risks and strategic management of nature management in the Lower Danube region

ANNOTATION
In the article, based on the proposed concept of strategic integrated nature management, the existing economic, environmental and social risks of the Lower Danube region. The authors have proved the relationship between the model of regional environmental policy and the targets for regional strategic planning of nature management and the use of benchmarking tools. Scientific approaches to the implementation of benchmarking in the overall system of environmentally directed management of regional development as a preventive tool for assessing the quality of environmental management.

Keywords: strategic environmental management; region; benchmarking, integrated nature management; economic and environmental risks.

АНОТАЦІЯ
У статті на основі запропонованої концепції стратегічного комплексного природокористування розглянуто існуючі економіко-екологічні та соціальні ризики Ніжньодунайського регіону. Авторами доведено зв'язок моделі регіональної екологічної політики з цільовими установками регіонального стратегічного планування природокористування та використання інструменту бенчмаркингу. Запропоновано наукові підходи щодо імплементації бенчмаркингу як превентивного інструментарію оцінки якості управління природокористуванням в загальну систему екологічно спрямованого управління регіональним розвитком.

Ключові слова: стратегічне екологічне управління, регіон, бенчмаркинг, комплексне природокористування, економічні та екологічні ризики.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе предложенной концепции стратегического комплексного природопользования рассмотрены существующие экономико-экологические и социальные риски Нижнедунайского региона. Авторами доказана связь модели региональной экологической политики с целевыми установками регионального стратегического планирования природопользования и использования инструментария бенчмаркинга. Предложены научные подходы к имплементации бенчмаркинга в общую систему экологически направленного управления региональным развитием как превентивного инструментария оценки качества управления природопользованием.

Ключевые слова: стратегическое экологическое управление; регион; бенчмаркинг, комплексное природопользование; экономические и экологические риски.

Завантажити статтю (pdf)