Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ящишина І.В. Інноваційна активність промисловості Хмельниччини

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню проблем регіонального інноваційного розвитку. Зокрема, аргументовано значущість НТП в економічному зростанні так званих депресивних регіонів України. Проаналізовано динаміку інноваційної активності промислових підприємств Хмельниччини. Досліджено динаміку та структуру процесу впровадження інновацій промисловістю. Визначено місце інноваційних чинників у формуванні та реалізації стратегій соціально-економічного розвитку області.

Ключові слова: інноваційний розвиток регіону, інноваційна активність, впровадження інновацій, стратегія, інноваційні чинники соціально-економічного розвитку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблем регионального инновационного развития. В частности, аргументирована значимость НТП в экономическом росте так называемых депрессивных регионов Украины. Проанализирована динамика инновационной активности промышленных предприятий Хмельницкой области. Исследованы динамика и структура процесса внедрения инноваций промышленностью. Определено место инновационных факторов в формировании и реализации стратегии социально-экономического развития области.

Ключевые слова: инновационное развитие региона, инновационная активность, внедрение инноваций, стратегия, инновационные факторы социально-экономического развития.

АNNOTATION
The article is devoted to the research of problems of regional innovative development. In particular, the importance of scientific and technical progress in the economic growth of the so-called depressed regions of Ukraine is well-founded. Dynamics of innovative activity of industrial enterprises of Khmelnitsky region is analyzed. The dynamics and structure of the process of introducing innovations by industry has been studied. The place of innovative factors in the formation and implementation of the socio-economic development strategies of the region is determined.

Key words: innovative development of the region, innovative activity, introduction of innovations, strategy, innovative factors of social and economic development.

Завантажити статтю (pdf)