Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Козирєва О.В., Євтушенко А.В. Моделі конвергенції в дослідженні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено наявні моделі дослідження соціально-економічного розвитку регіонів країни. Доведено, що для дослідження центр-периферійних відносин у регіонах України доцільно використовувати п’ять моделей оцінки міжрегіональної конвергенції: Барро, Солоу-Свана, Квадрадо-Роура, Сала-і-Мартіна, Баумоля.

Ключові слова: просторовий розвиток територій, соціально-економічний розвиток регіонів, регіональна нерівномірність, теорії регіонального розвитку, моделі конвергенції.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены существующие модели исследования социально-экономического развития регионов страны. Доказано, что для исследования центр-периферийных отношений в регионах Украины целесообразно использовать пять моделей оценки межрегиональной конвергенции: Барро, Солоу-Свана, Квадрадо-Роура, Сала-и-Мартина, Баумоля.

Ключевые слова: пространственное развитие территорий, социально-экономическое развитие регионов, региональная неравномерность, теории регионального развития, модели конвергенции.

ANNOTATION
The article generalizes the existing models of socio-economic development of the country's regions. It is proved that for the study of the center-peripheral relations in the regions of Ukraine it is expedient to use 5 models of an estimation of inter-regional convergence: Barro, Solou-Swan, Quadrado-Roura, Sala-i-Martin, Baumol.

Keywords: spatial development of territories, social and economic development of regions, regional unevenness, theories of regional development, models of convergence.

Завантажити статтю (pdf)