Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Навольська Н.В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність понять «результат діяльності», «економічний ефект», «економічна ефективність» і «критерій економічної ефективності»; виокремлено традиційний і реформаторський напрями дослідження економічної ефективності; надано характеристику основних підходів до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств; досліджено зв’язок між ресурсами і результатами виробництва; запропоновано для оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств використовувати як результуючі показники обсяг прибутку і рентабельність.

Ключові слова: результат діяльності, економічний ефект, економічна ефективність, критерій економічної ефективності, витрати, прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность понятий «результат деятельности», «экономический эффект», «экономическая эффективность» и «критерий экономической эффективности»; выделены традиционный и реформаторский направления исследования экономической эффективности; дана характеристика основных подходов к оценке экономической эффективности деятельности предприятий; исследована связь между ресурсами и результатами производства; предложено для оценки экономической эффективности деятельности предприятий использовать как результирующие показатели объем прибыли и рентабельность.

Ключевые слова: результат деятельности, экономический эффект, экономическая эффективность, критерий экономической эффективности, расходы, прибыль.

ANNOTATION
The article deals with the concept “result of activity”, “economic effect”, “economic efficiency” and “criterion of economic efficiency”; the traditional and reformatory directions of research of economic efficiency are singled out; the main approaches of assessing the economic efficiency of enterprises are characterized; the connection between resources and production results is investigated; it is suggested to use profit and profitability indicators as the resulting indicators for estimating the economic efficiency of enterprises.

Key words: result of activity, economic effect, economic efficiency, criterion of economic efficiency, expenses, profit.

Завантажити статтю (pdf)