Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бондар Т.Л. Економічна сутність витрат на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття «якість», а також визначено головні показники якості продукції. Досліджено історію виробництва горілки, охарактеризовано основні види лікеро-горілчаної продукції. Сформульовано значення якості продукції для лікеро-горілчаних підприємств. Досліджено технологічний цикл виробництва лікеро-горілчаної продукції, протягом якого відбувається формування показників якості продукції. Проаналізовано сутність, уточнено поняття «витрати на забезпечення якості продукції» для лікеро-горілчаних підприємств.

Ключові слова: якість, якість продукції, лікеро-горілчані підприємства, показники якості продукції, витрати на забезпечення якості продукції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «качество», а также определены главные показатели качества продукции. Исследована история производства водки, охарактеризованы основные виды ликероводочной продукции. Сформулировано значение качества продукции для ликероводочных предприятий. Исследован технологический цикл производства ликероводочной продукции, в течение которого происходит формирование показателей качества продукции. Проанализирована сущность, усовершенствовано понятие «расходы на обеспечение качества продукции» для ликероводочных предприятий.

Ключевые слова: качество, качество продукции, ликероводочные предприятия, показатели качества продукции, затраты на обеспечение качества продукции.

АNNOTATION
The article considers the essence of the concept of “quality” and defines the main indicators of product quality. The history of vodka production has been explored and the main types of alcoholic beverages have been described. The importance of product quality for alcoholic beverage companies is formulated. The technological cycle of the production of alcoholic beverages during the production of product quality indicators is being investigated. The essence and clarity of the concept of “costs for the quality assurance of products” for distillery industry companies have been analyzed.

Key words: quality, quality of products, distillery industry, indicators of product quality, costs for product quality assurance.

Завантажити статтю (pdf)