Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

П’ятковська О.Р. Оцінка потенційної міграції робочої сили: теоретико-методологічний підхід

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено систематизацію теоретико-методологічних підходів у наявних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, які вивчають наміри чи бажання робочої сили щодо реалізації міграційних бажань, із застосуванням міждисциплінарного підходу.

Ключові слова: міграційні наміри, потенційна міграція, міграційний процес, мобільність, міграційна мотивація.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена систематизация теоретико-методологических подходов в имеющихся отечественных и зарубежных исследованиях, изучающих намерения или желания рабочей силы по реализации миграционных желаний, с применением междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: миграционные намерения, потенциальная миграция, миграционный процесс, мобильность, миграционная мотивация.

ANNOTATION
The author of the article systematizes on multidisciplinary bases the theoretical and methodological approaches in current researches studying intention or desire of labor force to migrate.

Key words: migration intentions, potential migration, migration process, mobility, migration motivation.

Завантажити статтю (pdf)