Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Жнакіна Е.Г. Вплив венчурного капіталу на інноваційно-інвестиційний розвиток країни

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження сутності поняття «венчурний капітал». Проаналізовано його переваги та особливості в Україні. Розглянуто проблеми функціонування вітчизняного венчурного капіталу. Визначено його участь в інноваційному процесі. Досліджено вплив венчурного капіталу на інноваційно-інвестиційний розвиток країни.

Ключові слова: венчурний капітал, венчурний фонд, венчурні підприємства, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование сущности понятия «венчурный капитал». Проанализированы его преимущества и особенности в Украине. Рассмотрены проблемы функционирования отечественного венчурного капитала. Определено его участие в инновационном процессе. Исследовано влияние венчурного капитала на инновационно-инвестиционное развитие страны.

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный фонд, венчурные предприятия, инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие.

АNNOTATION
The article studies the essence of the term “venture capital”. The article analyzes the essence of the “venture capital” concept, its advantages and features in Ukraine. The problem of domestic venture capital functioning and its participation in the innovation process are considered. The influence of venture capital on the country innovation and investment development is investigated.

Key words: venture capital, venture fund, venture company, innovations, investment, innovation and investment development.

Завантажити статтю (pdf)