Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Макаренко М.В. Дослідження підходів до оцінки конкурентоспроможності потенціалу регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані дослідження сучасних вчених щодо питання визначення рівня конкурентоспроможності потенціалу регіону. Визначені шляхи подальшого вдосконалювання цих методик, зокрема для оцінки конкурентоспроможності потенціалу регіонів. Підкреслено, що для порівняння конкурентоспроможності країн використовується індекс оцінки глобальної конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність потнеціалу на рівні регіону визначити значно складніше, ніж на рівні підприємства. Для визначення індикаторів виміру конкурентоспроможності регіонів Європейською комісією використовується методика бенчмаркинга.

Ключові слова: конкурентоспроможність потнеціалу регіону, рейтинг, оцінка, система показників, індикатори вимірювання, методика бенчмаркингу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены исследования современных ученых по вопросу определения уровня конкурентоспособности потенциала региона. Определены пути дальнейшего совершенствования этих методик, в частности оценки конкурентоспособности потенциала регионов. Подчеркнуто, что для сравнения конкурентоспособности стран используется индекс оценки глобальной конкурентоспособности. Конкурентоспособность потенциала на уровне региона определить значительно сложнее, чем на уровне предприятия. Для определения индикаторов измерения конкурентоспособности регионов Европейской комиссией используется методика бенчмаркинга.

Ключевые слова: конкурентоспособность потенциала региона, рейтинг, оценка, система показателей, индикаторы измерения, методики оценки.

ANNOTATION
In article researches of modern scientists concerning definition of level of competitiveness of region potential are analysed and ways of the further perfection of these techniques for estimation of competitiveness of regions potential are defined. It was emphasized that global competitiveness index is used to compare competitiveness of countries. Competitiveness at the regional level is much more complex than at the enterprise level. The benchmarking technique is used by the European Commission to determine indicators for measuring the competitiveness of regions.

Keywords: competitiveness of region potential, rating, estimation, system of indicators, measurement indicators, evaluation methods.

Завантажити статтю (pdf)