Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Верхоглядова Н.І.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено складові державного управління освітою. Проаналізовано сучасний стан розвитку освіти в Україні. Досліджено, що для ефективного реформування системи освіти потрібна університетська автономія, яка відповідатиме вимогам сучасного демократичного суспільства. Визначено завдання, що постають перед розвитком сучасної освіти. Встановлено, що розвиток системи освіти повинен будуватися відповідно до сучасних процесів інтеграції.

Ключові слова: реформування системи освіти, національна освіта, система управління, державна підтримка, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы составляющие государственного управления образованием. Проанализировано современное состояние развития образования в Украине. Исследовано, что для эффективного реформирования системы образования необходима университетская автономия, которая будет соответствовать требованиям современного демократического общества. Установлено, что развитие системы образования должно строиться в соответствии с современными процессами интеграции.

Ключевые слова: реформирование системы образования, национальное образование, система управления, государственная поддержка, государственное регулирование.

ANNOTATION
The article researches the components of state education management. The current state of education development in Ukraine is analyzed. It has been studied that university autonomy is necessary for effective reform of the education system, which will meet the requirements of a modern democratic society.

Keywords: reforming of the education system, national education, management system, state support, state regulation.

Завантажити статтю (pdf)