Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коваль С.Ю. Криптовалюти як складова фінансової системі: стан і перспективи розвитку в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено передумови виникнення криптовалют, визначено їх основні види. Здійснено аналіз переваг і недоліків застосування криптовалют, розкрито їх особливості емісії в країнах Європейського Союзу та Україні, а також аналіз складностей функціонування криптовалют на території нашої країни. Запропоновано створення механізму коректної роботи криптовалют через посилення нормативно-правової бази і технологічної забезпеченості процесів емісії та використання коштів.

Ключові слова: криптовалюта, біткоін, валютна система, електронні гроші, емісія.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы предпосылки возникновения криптовалют, определены их основные виды. Осуществлен анализ преимуществ и недостатков применения криптовалют, раскрыты особенности эмиссии криптовалют в странах Европейского Союза и Украине, а также анализ сложностей функционирования криптовалют на территории нашей страны. Предложено создание механизма корректной работы криптовалют через усиление нормативно-правовой базы и технологической обеспеченности процессов эмиссии и использования средств.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, валютная система, электронные деньги, эмиссия.

ANNOTATION
Studied conditions for the emergence of cryptocurrencies, identified their main types; the analysis of the advantages and disadvantages of the cryptocurrency; the features of emission of cryptocurrencies in the European Union and Ukraine; the analysis of complexities of functioning of cryptocurrencies on the territory of Ukraine: legal and technological aspects; the proposed mechanism correct operation of the cryptocurrency through strengthening the regulatory framework and technological security of the emission and usage of funds.

Keywords: cryptocurrency, btmon, currency, e-money issuance.

Завантажити статтю (pdf)