Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Жовтанецька Я.В. Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки бан

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичні та методичні підходи до визначення фінансової безпеки банків. Представлено особливості антикризового управління фінансовою діяльністю банків на основі безпекоорієнтованого підходу. Здійснено аналітичні розрахунки, які дають змогу визначити рівень фінансової безпеки банків України. Проведено кількісну оцінку індикаторів, що визначають інтегральний рівень фінансової безпеки банків. Запропоновано напрями розроблення заходів щодо забезпечення фінансової безпеки банків на основі впровадження антикризового та безпекоорієнтованого управління.

Ключові слова: антикризове управління, фінансова безпека банків, рівень фінансової безпеки, ключові індикатори, банківська система.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты теоретические и методические подходы к определению финансовой безопасности банков. Представлены особенности антикризисного управления финансовой деятельностью банков на основе безопасноориентированного подхода. Осуществлены аналитические расчеты, позволяющие определить уровень финансовой безопасности банков Украины. Проведена количественная оценка индикаторов, определяющих интегральный уровень финансовой безопасности банков. Предложены направления по разработке мер обеспечения финансовой безопасности банков на основе внедрения антикризисного и безопасноориентированного управления.

Ключевые слова: антикризисное управление, финансовая безопасность банков, уровень финансовой безопасности, ключевые индикаторы, банковская система.

АNNOTATION
The article describes the theoretical and methodological approaches to determining the financial safety of banks. The features of financial anticrisis management of banks based on security orientation approach are presented. The analytical calculations for determining the level of financial safety of banks in Ukraine are presented. Quantitative assessments of indicators that determine the level of integrated financial safety of banks are calculated. The ways of improvement the financial security of banks through the introduction of anticrisis management and based on security orientation approach are proposed.

Keywords: crisis management, financial safety of banks, the level of financial security, key indicators of banking system.

Завантажити статтю (pdf)