Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Матвійчук Н.М. Екологічне оподаткування як інструмент фінансування природоохоронних заходів держави

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано проблеми розподілу екологічного податку між державним та місцевими бюджетами, а також між їх загальним та спеціальним фондами. Досліджено роль екологічного оподаткування у фінансуванні природоохоронних заходів. Проаналізовано динаміку надходжень від екологічного податку та динаміку видатків на охорону навколишнього природного середовища. Обґрунтовано відсутність прямого взаємозв’язку між надходженнями екологічних податків та обсягом видатків на природоохоронні заходи упродовж останніх років. Доведено відсутність впливу екологічного оподаткування в Україні на забруднення навколишнього середовища.

Ключові слова: екологічний податок, екологічне оподаткування, спеціальний фонд бюджету, загальний фонд бюджету, охорона навколишнього природного середовища, фінансування природоохоронних заходів.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы проблемы распределения экологического налога между государственным и местными бюджетами, а также между их общим и специальным фондами. Исследована роль экологического налогообложения в финансировании природоохранных мероприятий. Проанализированы динамика поступлений от экологического налога и динамика расходов на охрану окружающей среды. Обоснованно отсутствие прямой взаимосвязи между поступлениями экологических налогов и объемом расходов на природоохранные мероприятия в течение последних лет. Доказано отсутствие влияния экологического налогообложения в Украине на загрязнение окружающей среды.

Ключевые слова: экологический налог, экологическое налогообложение, специальный фонд бюджета, общий фонд бюджета, охрана окружающей среды, финансирование природоохранных мероприятий.

АNNOTATION
The problems of distribution environmental tax between state and local budgets, between their general and special funds are analyzed in the article. The role of environmental taxation in financing environmental measures investigated. The dynamic receipts from environmental tax and dynamic of expenditures on environmental protection are analyzed. It’s proved that there is no direct correlation between revenues from environmental taxes and expenditures for environmental protection in the last years. It is proved that there is no influence of environmental taxation in Ukraine on pollution.

Keywords: environmental tax, environmental taxation, special fund of the budget, general fund of the budget, environmental protection, financing environmental protection measures.

Завантажити статтю (pdf)