Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сотниченко В.М. Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки телекомунікаційних підприємств

АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються окремі аспекти розвитку телекомунікаційної галузі в Україні. Показано тенденції в економічній безпеці підприємств. Наводяться статистичні дані щодо розвитку галузі. Вказується на необхідність проведення реформ. Вказується на застарілу законодавчу базу. Пропонується методологічна модель розбудови системи економічної безпеки в телекомунікації.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, діагностика загроз, економічна безпека, програмний продукт, незадекларовані функції, конвергентні мережі.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются отдельные аспекты развития телекоммуникационной отрасли в Украине. Показано тенденции в экономической безопасности предприятий. Приводятся статистические данные по развитию отрасли. Указывается на необходимость проведения реформ. Указывается на устаревшую законодательную базу. Предлагается методологическая модель развития системы экономической безопасности в связи.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, диагностика угроз, экономическая безопасность, программный продукт, незадекларированные функции, конвергентные сети.

ANNOTATION
The article discusses some aspects of the development of the telecommunications industry in Ukraine. Displaying trends in economic security companies. Statistical data on the development of the industry. The necessity of reform. Specify on outdated legal framework. The methodological model of economic security in communications.

Keywords: information and communication technologies, Diagnosis threats, economic security, software, undeclared function, converged networks.

Завантажити статтю (pdf)