Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Савицька Н.Л., Кот О.В., Кот М.С. Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі

АНОТАЦІЯ
У статті розглянута сутність маркетингових комунікацій, їх особливості, інструментарій. Систематизована класифікація комплексу маркетингових комунікацій, в основі яких покладені їх сутнісні характеристики. Проаналізована динаміка розвитку ринку онлайн-торгівлі України. Розглянуті ключові характеристики сучасних маркетингових комунікацій в онлайн-секторі. Визначені переваги для підприємств офлайн-торгівлі, які використовують канали маркетингових комунікацій онлайн-середовища.

Ключові слова: маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій, канали маркетингових комунікацій, комунікативний інструментарій, онлайн- і офлайн-торгівля, підприємства торгівлі.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность маркетинговых коммуникаций, их особенности, инструментарий. Систематизирована классификация комплекса маркетинговых коммуникаций, в основе которых положены их сущностные характеристики. Проанализирована динамика развития рынка онлайн-торговли Украины. Рассмотрены ключевые характеристики современных маркетинговых коммуникаций в онлайн-секторе. Определены преимущества для предприятий офлайн-торговли, которые используют каналы маркетинговых коммуникаций онлайн-среды.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, каналы маркетинговых коммуникаций, коммуникативный инструментарий, онлайн- и офлайн-торговля, предприятия торговли.

ANNOTATION
In the article the essence of marketing communications, their features, tools is considered. Classification of a complex of marketing based on their intrinsic characteristics are systematized. Dynamics of market development of online-trade of Ukraine is analysed. Key characteristics of modern marketing communications in online sector are considered. Benefits to the offline - trade enterprises which use channels of marketing communications of the online-environment are determined.

Keywords: marketing communications, complex of marketing communications, channels of marketing communications, communicative tools, online and offline - trade, trade enterprises.

Завантажити статтю (pdf)