Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі

АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є розвиток теоретичних підходів до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі і розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Управління фінансово-економічною безпекою – це сукупність взаємопов’язаних процесів планування, організації, мотивації і контролю, які забезпечують економічну безпеку підприємства. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства здійснюється відповідно до його концепції. Наявність багатьох підходів до управління фінансово-економічною безпекою підприємств, систематизація їх положень дали змогу розвинути її сутність в аспекті управління безпекою. Система управління фінансово-економічною безпекою повинна бути інтегрована у процеси функціонування та розвитку підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, підприємства портової галузі, стратегія управління, загрози зовнішні та внутрішні, концепція управління.

АННОТАЦИЯ
Целью исследования является развитие теоретических подходов к управлению финансово-экономической безопасностью предприятий портовой отрасли и разработка практических рекомендаций по их усовершенствованию. Управление финансово-экономической безопасностью – это совокупность взаимосвязанных процессов планирования, организации, мотивации и контроля, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Управление финансово-экономической безопасностью предприятия осуществляется согласно его концепции. Наличие многих подходов к управлению финансово-экономической безопасностью предприятий, систематизация их положений позволили определить ее сущность в аспекте управления безопасностью. Система управления финансово-экономической безопасностью должна быть интегрирована в процессы функционирования и развития предприятия.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, предприятия портовой отрасли, стратегия управления, угрозы внутренние и внешние, концепция управления.

АNNOTATION
The study is the development of theoretical approaches to the management of financial and economic security of the port area and develops practical recommendations for their improvement. Office of Financial and Economic Security is the set of interrelated processes of planning, organization, motivation and control that ensure economic security. Financial and economic security of the enterprise is subject to its concept. The presence of many approaches to managing financial and economic security, systematization of provisions allowed developing conceptual apparatus by determining its nature in terms of security management. The control system of financial and economic security should be integrated in the operation and development of the company.

Keywords: financial and economic security, enterprise port industry, management strategy, threats external and internal, management concept.

Завантажити статтю (pdf)