Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гречмак В.В., Кабак О.О. Аеромоніторинг як один із методів інтенсифікації

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність інтенсифікації, особливу увагу приділено аеромоніторингу. Визначено головну мету моніторингу – досягнення і забезпечення отримання оперативної інформації. Встановлено можливості аерофотозйомки та переваги використання безпілотних літаків над іншими видами повітряного зондування. Наведено конкретний приклад безпілотника, що дає змогу вирішувати широке коло практичних завдань моніторингового характеру.

Ключові слова: інтенсифікація, моніторинг, аеромоніторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность интенсификации, особое внимание уделено аэромониторингу. Определена главная цель мониторинга – достижение и обеспечение получения оперативной информации. Установлены возможности аэрофотосъемки и преимущества использования беспилотных самолетов над другими видами воздушного зондирования. Приведен конкретный пример беспилотника, который позволяет решать широкий круг практических задач мониторингового характера.

Ключевые слова: интенсификация, мониторинг, аэромониторинг.

ANNOTATION
The article reveals the essence of the intensification and special attention is given aeromonitoring. The main purpose of monitoring achievements and ensuring that operational information. The possibility of aerial photography and the advantages of using drones over other types of aerial sensing. A concrete example of the UAV allows to solve a wide range of practical tasks: monitoring of the character.

Keywords: intensification, monitoring, aeromonitoring.

Завантажити статтю (pdf)