Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зеленков А.В., Волокітіна М.Р. Управління закладом освіти з використанням стандартів якості та організаційних моделей

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено процесу управління закладом освіти відповідно до стандарту ISO 9001, який реалізується за допомогою спеціальної комп’ютерної програми на основі організаційної моделі організації. На прикладі факультету розглянуто процес створення моделі, яка включає дерево цілей та показників, ієрархічну модель бізнес-процесів та організаційну структуру, а також вимоги стандарту ISO 9001. Упровадження стандартів менеджменту якості та формалізація процесу управління освітнім закладом дасть змогу покращити якість надання освітніх послуг та виконання наукових робіт.

Ключові слова: процесне управління, організаційне моделювання, Business Studio, бізнес-процес, організаційна структура.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена процессу управления учреждением образования в соответствии со стандартом ISO 9001, который реализуется с помощью специальной компьютерной программы на основе организационной модели организации. На примере факультета рассмотрен процесс создания модели, которая включает дерево целей и показателей, иерархическую модель бизнес-процессов и организационную структуру, а также требования стандарта ISO 9001. Внедрение стандартов менеджмента качества и формализация процесса управления образовательным учреждением позволит улучшить качество предоставления образовательных услуг и выполнения научных работ.

Ключевые слова: процессное управление, организационное моделирование, Business Studio, бизнес-процесс, организационная структура.

АNNOTATION
The article is sanctified to the process of management of education establishment in accordance with the standard of ISO 9001, that will be realized by means of the special computer program on the basis of organizational model of organization. On the example of faculty the process of creation of model, that includes the tree of aims and indexes, hierarchical model of business processes and organizational structure, and also requirements of standard of ISO 9001, is considered. Introduction of standards of management of quality and formalization of process of management educational establishment will allow to improve quality of grant of educational services and implementation of the advanced studies.

Keywords: process management, organizational modeling, Business Studio, business process, organizational structure.

Завантажити статтю (pdf)