Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вавдійчик І.М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено основні тенденції розвитку світової біржової торгівлі. Надано класифікацію товарів, що реалізуються на товарних біржах України. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні. Наведено основні фактори впливу на процес становлення біржового товарного ринку. Охарактеризовано біржовий потенціал та визначено основні напрями розвитку біржової торгівлі в Україні.

Ключові слова: біржова торгівля, класифікація біржових товарів, обсяг угод, спотовий ринок, біржовий потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены основные тенденции развития мировой биржевой торговли. Предоставлена классификация товаров, реализуемых на товарных биржах Украины. Проанализировано современное состояние биржевой торговли в Украине. Приведены основные факторы влияния на процесс становления биржевого товарного рынка. Охарактеризован биржевой потенциал и определены основные направления развития биржевой торговли Украины.

Ключевые слова: биржевая торговля, классификация биржевых товаров, объем сделок, спотовый рынок, биржевой потенциал.

ANNOTATION
The article highlights the main trends in the world of stock trading. Given the classification of goods sold on commodity exchanges of Ukraine. Analyzes the current state of exchange trade in Ukraine. The main factors influencing the process of establishing a commodity exchange market. Characterized by exchange of potential and the main directions of development of exchange trade in Ukraine.

Keywords: exchange trade classification of commodities, the volume of transactions, the spot market, the exchange potential.

Завантажити статтю (pdf)