Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Андрусів У.Я., Гавадзин Н.О. Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливої складової забезпечення трансформаційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті виявлено особливості інноваційного розвитку дослідних підприємств. Визначено склад та здійснено класифікацію основних чинників, що стримують інноваційний розвиток. Обґрунтовано вплив інноваційного розвитку на активізацію трансформаційних процесів у досліджуваній сфері. Визначено загальні умови і напрями забезпечення розвитку дослідних підприємств, характерні для глобалізації економіки. Доведено доцільність формування інноваційного кластера дослідних підприємств.

Ключові слова: інноваційний розвиток, дослідні підприємства, чинники, напрями, кластер, трансформаційні процеси.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены особенности инновационного развития исследовательских предприятий. Определен состав и осуществлена классификация основных факторов, сдерживающих инновационное развитие. Обосновано влияние инновационного развития на активизацию трансформационных процессов в исследуемой сфере. Определены общие условия и направления обеспечения развития исследовательских предприятий, характерные для глобализации экономики. Доказана целесообразность формирования инновационного кластера исследовательских предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, исследовательские предприятия, факторы, направления, кластер, трансформационные процессы.

АNNOTATION
In the article founded specifics of innovative development experimental enterprises. The composition and the classification of the major factors hampering innovation development. Grounded effect on activation of innovative transformation processes in the study area. The general conditions and directions of research providing businesses characteristic of economic globalization. The expediency of forming innovative cluster research companies.

Keywords: innovative development, research company, factors, directions, cluster, transformation processes.

Завантажити статтю (pdf)