Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лошенюк О.В. Особливості розвитку міжнародної трудової міграції

АНОТАЦІЯ
У статті автором запропоновано поділ міжнародної трудової міграції на категорії, а також охарактеризовано їх ознаки. Розглянуто різні ступені еластичності міжнародної трудової міграції. Основну увагу зосереджено на визначенні причин виникнення та існування міжнародної трудової міграції для країн світу. Виділено фактори протягування / виштовхування трудових мігрантів країн світу. Відображено вплив різних факторів і передумов на розвиток міжнародної трудової міграції.

Ключові слова: міграційні процеси, міграційна політика, міжнародна трудова міграція, робоча сила, фактори протягування / виштовхування.

АННОТАЦИЯ
В статье автором предложено разделение международной трудовой миграции на категории, а также охарактеризованы их признаки. Рассмотрены различные степени эластичности международной трудовой миграции. Основное внимание сосредоточено на определении причин возникновения и существования международной трудовой миграции для стран мира. Выделены факторы притяжения / выталкивания трудовых мигрантов стран мира. Отображено влияние различных факторов и предпосылок на развитие международной трудовой миграции.

Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, международная трудовая миграция, рабочая сила, факторы притяжения / выталкивания.

ANNOTATION
In the article the author proposed the division of international labor migration into categories and described their indications. Different degrees of elasticity of international labor migration are considered. Basic attention concentrated on certain reasons of origin and existence of international labour migration for the countries of the world. The factors of attracting / extrusion of international labour migration of the world countries are distinguished. Influence of different factors and pre-conditions is represented on development of international labour migration

Keywords: migration, migration policy, international labor migration, labor, рull / рush factors.

Завантажити статтю (pdf)