Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гуща А.В., Хомутенко Л.І. Роль міжнародних фінансових центрів: глобальний та регіональний аспект

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито значення міжнародних фінансових центрів як для країни їх локалізації, так і для світу в цілому. Зроблено аналіз рейтингів міжнародних фінансових центрів. Виділено переваги та недоліки основних фінансових центрів. Проаналізовано основні тенденції розвитку фінансових центрів на сучасному етапі. Досліджено фактори, які сприяють виникненню міжнародних фінансових центрів.

Ключові слова: міжнародний фінансовий центр, глобалізація, світовий фінансовий ринок, офшорні центри, транснаціональні компанії, інтеграція, рейтинг міжнародних фінансових центрів.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто значение международных финансовых центров как для страны их локализации, так и для мира в целом. Проведен анализ рейтингов международных финансовых центров. Выделены преимущества и недостатки основных финансовых центров. Проанализированы основные тенденции развития финансовых центров на современном этапе. Исследованы факторы, которые способствуют возникновению международных финансовых центров.

Ключевые слова: международный финансовый центр, глобализация, мировой финансовый рынок, оффшорные центры, транснациональные компании, интеграция, рейтинг международных финансовых центров.

ANNOTATION
The article reveals the importance of international financial centers for country where they are located, and for the world at large. It analyzes the the ratings of international financial centers. Advantages and disadvantages of the main financial centers highlighted in the article. It analyzes the main trends in financial centers today. Factors that contribute to the emergence of international financial centers are explored in the article.

Keywords: international financial center, globalization, world financial market, offshore centers, transnational companies, integration, ranking of international financial centers.

Завантажити статтю (pdf)