Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Фоміна В. Лідери світової економіки: гендерні аспекти

АНОТАЦІЯ
Метою статті є дослідження еволюції гендерних співвідношень в сучасному та історичному аспекті. Виходячи з мети дослідження випливають такі завдання статті: проведення ретроспективного аналізу і синтезу економічних та політичних лідерів в гендерному аспекті, дослідження впливу жінок-лідерів на світову економіку. Об'єктом дослідження є процес формування та розвитку гендерних співвідношень в світі, більш прийнятною з точки зору політичних пластів.

Ключові слова: гендерна політика, гендерний аспект, жінки-лідери, світова економіка, гендерні співвідношення.

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является исследование эволюции гендерных соотношений в современном и историческом аспекте. Исходя из цели исследования сформированы следующие задачи статьи: проведение ретроспективного анализа и синтеза экономических и политических лидеров в гендерном аспекте, исследования влияния женщин-лидеров на мировую экономику. Объектом исследования является процесс формирования и развития гендерных соотношений в мире, более приемлемой с точки зрения политических пластов.

Ключевые слова: гендерная политика, гендерный аспект, женщины-лидеры, мировая экономика, гендерные соотношения.

ANNOTATION
The article is to study the evolution of gender relations in contemporary and historical perspective. For the purpose of the research task implies the following article: conduct a retrospective analysis and synthesis of economic and political leaders in terms of gender, the study of the impact of women leaders in the global economy. The object of the study is the formation and development of gender relations in the world, more acceptable in terms of political recovery.

Keywords: gender politics, gender, female leaders, the global economy, gender ratio.

Завантажити статтю (pdf)