Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Іртищева І.О., Арчибісова Д.С., Рижкова Г.С. Економічна діагностика розвитку марикультури: нерозкритий потенціал чорного моря

АНОТАЦІЯ
Розглядаються проблеми і перспективи розвитку марикультури мідій у Чорному морі. Проводиться аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду культивування мідій. На основі проведеного дослідження була сформована стратегія організації морських ферм з штучного вирощення мідій. Марикультура мідій розглядаються як окрема самостійна галузь аквакультури. Доведено, що культивування чорноморських мідій дуже перспективний та вигідний бізнес.

Ключові слова: марикультура, морська аквакультура, чорноморські мідії, морські ферми.

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются проблемы и перспективы развития марикультуры мидий в Черном море. Проводится анализ отечественного и зарубежного опыта культивирования мидий. На основе проведенного исследования была сформирована стратегия организации морских ферм, которые искусственно выращивают мидий. Марикультура мидий рассматриваются как отдельная самостоятельная отрасль аквакультуры. Доказано, что культивирование черноморских мидий очень перспективный и выгодный бизнес.

Ключевые слова: марикультура, морская аквакультура, черноморские мидии, морские фермы.

ANNOTATION
The problems and prospects of development of mariculture mussels in the Black Sea are considered. The analysis of domestic and foreign experience in cultivating mussels is conducted. The strategy of marine farms with artificial cultivation of mussels was formed on the basis of the established research. Mariculture of mussels is considered as a separate independent branch of aquaculture. It is proved that the Black Sea mussel cultivation is a very promising and profitable business.

Keywords: mariculture, marine aquaculture, the Black Sea mussels, sea farms.

Завантажити статтю (pdf)