Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ануфрієва О.Л. Інтеракції при викладанні мікроекономіки

АНОТАЦІЯ
Проаналізована проблема сучасної професійної підготовка фахівців економічного напрямку; обґрунтовано переваги використання інтерактивного навчання в вищій школі; приведено при клади інтеракції в процесі вивчення мікроекономіки. Результати якісної економічної освіти – це не просто освіченість. Це і поєднання поведінкової культури, формування здатності критично мислити, а надалі самостійно працювати, вчитися і застосовувати отриманні знання на практиці.

Ключові слова: інтеракція, міжсуб’єктної взаємодія, економічна освіта, рефлексія, інтерактивні методи і прийоми.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована проблема профессиональной подготовки специалистов экономического направления; обоснованы преимущества использования интерактивного обучения в высшей школе; приведены примеры интеракций в процессе изучения микроэкономики. Результаты качественного экономического образования – это не просто образованность. Это объединение поведенческой культуры, формирование способности критически мыслить, а, в последствии, самостоятельно работать, учиться и применять полученные знания на практике.

Ключевые слова: интеракция, межсубъектное взаимодействие, экономическое образование, рефлексия, интерактивные методы и приёмы.

АNNOTATION
The problem of training specialists in economic trends is analyzed; the advantages of using interactive teaching at high school are founded; the examples of interactions in the process of teaching microeconomics are given. The results of the qualitative economic education are not just scholarship, but the combination of behavioral culture, the formation of the ability to think critically, and later to work independently, to learn and apply their knowledge in practice.

Keywords: interaction, intersubjective interaction, economic education, reflection, methods and interactive methods and techniques.

Завантажити статтю (pdf)