Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шворак А.М., Гадзевич О.І., Слєпченко К.О. Модель управлінського обліку як інструмент процесу прийняття рішень на авіаційних підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті окреслюються особливості управлінського обліку на авіаційних підприємствах, модель побудови облікового процесу на таких підприємствах, особливості діяльності, що впливають на прийняття управлінських рішень авіаційних підприємств.

Ключові слова: управлінський облік, позамовний метод обліку витрат, прийняття управлінських рішень, діяльність, контролінг, аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье очерчиваются особенности управленческого учета на авиационных предприятиях, модель построения учетного процесса на таких предприятиях, особенности деятельности, влияющие на принятие управленческих решений авиационных предприятий.

Ключевые слова: управленческий учет, позаказный метод учета затрат, принятие управленческих решений, деятельность, контроллинг, анализ.

ANNOTATION
The article outlines the features of management accounting on aviation enterprises, model of accounting process on these enterprises, activity peculiarities of influencing management decisions on the aviation enterprises.

Key words: management accounting, job order cost accounting system, activity, decision-making, controlling, analysis.

Завантажити статтю (pdf)