Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мирончук З.П., Андрушко Р.П., Лиса О.В. Облік і контролінг інноваційної діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено суть контролінгу. Досліджено поняття «інноваційні процеси» та «інноваційна діяльність», їх розвиток і вплив на конкурентоспроможність продукції. Розглянуто структуру інноваційного процесу, облік витрат на управління інноваційними процесами, автоматизацію контролінгу інноваційних процесів.

Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна діяльність, контролінг, управління витратами, облік, автоматизація.

АННОТАЦИЯ
В статье определена суть контроллинга. Исследованы понятия «инновационные процессы» и «инновационная деятельность», их развитие и влияние на конкурентоспособность продукции. Рассмотрены структура инновационного процесса, учет расходов на управление инновационными процессами, автоматизация контроллинга инновационных процессов.

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная деятельность, контроллинг, управление затратами, учет, автоматизация.

ANNOTATION
Abstract defines the essence of controlling. The concept «innovation process» and «innovation», their development and the impact on competitiveness. The structure of the innovation process. Accounting for costs of management of innovation processes. Automation controlling innovation processes.

Keywords: innovative process, innovative activity, controlling, cost management, accounting, automation.

Завантажити статтю (pdf)