Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коваль Н.І., Марченко С.О. Податкова звітність з податку на додану вартість: зміни та новації

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміни, які відбулися в податковій накладній з ПДВ у 2016 році. Визначено строки реєстрації податкових накладних та штрафи у разі недотримання вимог відповідно до законодавства. Наведено переваги електронного документообігу під час адміністрування ПДВ. Охарактеризовано зміни, які відбулися в податковій накладній протягом цього року. Визначено важливість інформації в податковій декларації для держави, податкових органів та підприємств.

Ключові слова: податкова накладна, декларація, податок, платники, ПДВ, ставка, електронне адміністрування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены изменения, которые произошли в налоговой накладной по НДС в 2016 году. Определены сроки регистрации налоговых накладных и штрафы в случае несоблюдения требований в соответствии с законодательством. Приведены преимущества электронного документооборота при администрировании НДС. Охарактеризованы изменения, которые произошли в налоговой накладной в течение этого года. Определена важность информации в налоговой декларации для государства, налоговых органов и предприятий.

Ключевые слова: налоговая накладная, декларация, налог, плательщики, НДС, ставка, электронное администрирование.

АNNOTATION
In the article the changes that took place in a tax bill of VAT in 2016. Defined terms registration tax bills and penalties in case of non compliance with the requirements under the law. Advantages of electronic document in administering VAT. The characteristic changes that took place in a tax bill this year. Determined the importance of information in the tax return for the state tax authorities and businesses.

Key words: tax bill, declaration, tax, payers, VAT, rate, electronic administration.

Завантажити статтю (pdf)