Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гудзь Н.В. Реформування оподаткування й обліку прибутку в Україні за умов євроінтеграції та глобалізації

АНОТАЦІЯ
У статті звернуто увагу на значенні прибутку для підприємства. Досліджено проблеми формування показника прибутку відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Податкового кодексу України. Внесено пропозиції щодо гармонізації бухгалтерського, податкового обліку прибутку, його розрахунку відповідно до вимого європейського та міжнародного законодавства.

Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, Податковий кодекс України, Міжнародні стандарти фінансової звітності, інтеграція, гармонізація.

АННОТАЦИЯ
В статье обращено внимание на значение прибыли для предприятия. Исследованы проблемы формирования показателя прибыли в соответствии с требованиями Национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, Международных стандартов финансовой отчетности, Налогового кодекса Украины. Внесены предложения по гармонизации бухгалтерского, налогового учета прибыли, его расчета в соответствии с требованиями европейского и международного законодательства.

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, Налоговый кодекс Украины, Международные стандарты финансовой отчетности, интеграция, гармонизация.

ANNOTATION
The article is to draw attention to the importance of profit for the company. The problems of forming a profit in accordance with national regulations (standards) of accounting, IFRS, Tax Code of Ukraine. Proposals to harmonize accounting, tax accounting income, its calculation in accordance with the requirements of European and international law.

Keywords: financial result, income tax code Ukraine, International Financial Reporting Standards, integration, harmonization.

Завантажити статтю (pdf)