Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Безкоровайна Л.В. Взаємопоєднання інформаційних потоків управлінського і фінансового обліків для ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто види інформаційних потоків підприємства та користувачів інформації. Визначено призначення інформації фінансового обліку. Вказано на необхідність інтеграції фінансового та управлінського обліків в єдину облікову систему підприємства. Розглянуто особливості збирання інформації у фінансовому та управлінському обліках. Вказані напрями взаємоузгодження інформаційних потоків підсистем бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік, інформаційний потік, первинний документ, звітність, бухгалтерські рахунки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены виды информационных потоков предприятия и пользователи информации. Определено назначение информации финансового учета. Указано на необходимость интеграции финансового и управленческого учетов в единую учетную систему предприятия. Рассмотрены особенности сбора информации в финансовом и управленческом учетах. Указаны направления согласования информационных потоков подсистем бухгалтерского учета на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет, информационный поток, первичный документ, отчетность, бухгалтерские счета.

АNNOTATION
The article describes the types of information flows of the company and users of information. Defined purpose of financial accounting information. The necessity of integration of financial and management accounting in a single accounting system of the company. The features of the collection of information in financial and management accounting. These areas of mutual confrontation of information flow accounting subsystems for domestic enterprises.

Key words: accounting, financial accounting, management accounting, information flow, primary document, reporting, accounting records.

Завантажити статтю (pdf)