Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пономарьова О.Б., Тихонова В.В., Билименко К.А. Диверсифікація страхового портфеля в умовах змінного внутрішнього середовища

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття « страховий портфель». Виділено такі типи страхових портфелів, як агресивний, консервативний, диверсифікований. Визначено основні цілі формування страхового портфеля страховою компанією. Для проведення диверсифікації відібрано 7 видів добровільного страхування. На основі моделі Марковіца здійснено диверсифікацію портфеля страхових послуг на страховому ринку України.

Ключові слова: страховий портфель, диверсифікація, добровільні види страхування, прибутковість, модель Марковіца.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «страховой портфель». Выделены такие типы страховых портфелей, как агрессивный, консервативный, диверсифицированный. Определены основные цели формирования страхового портфеля страховой компанией. Для проведения диверсификации отобрано 7 видов добровольного страхования. На основе модели Марковица осуществлена диверсификация портфеля страховых услуг на страховом рынке Украины.

Ключевые слова: страховой портфель, диверсификация, добровольные виды страхования, доходность, модель Марковица.

ANNOTATION
In the article the essence of the concept of «portfolio insurance» is considered. Allocate such types of insurance portfolios as aggressive, conservative, and diversified. The main purposes of formation of insurance portfolio by insurance company are identified. For the diversification selected seven types of voluntary insurance. Based on the model Markowitz made diversifying the portfolio of insurance services in the insurance market of Ukraine.

Key words: insurance portfolio, diversification, voluntary insurance, profitability, Markowitz model.

Завантажити статтю (pdf)