Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Любохинець Л.С. Стан та перспективи неформальної зайнятості на ринку праці зарубіжних країн та України

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано тенденції розвитку неформальної зайнятості та її форм на національному та зарубіжному ринках праці. Охарактеризовано особливості зайнятості на ринку ІТ-технологій, структуру вакансій та її динамічні зміни в ІТ-сфері. Визначено специфіку прояву нестандартних форм зайнятості населення в результаті поширення новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. Розглянуто вплив неформальної зайнятості на рівень соціального розвитку національної економіки. Проаналізовано причини зростання неформальної зайнятості в Україні.

Ключові слова: неформальна зайнятість, ІТ-зайнятість, неформальний сектор економіки, інформаційно-телекомунікаційні технології, вакансії у сфері ІТ.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы тенденции развития неформальной занятости и ее форм на национальном и зарубежном рынках труда. Охарактеризованы особенности занятости на рынке ІТ-технологий, структура вакансий и ее динамические изменения в ІТ-сфере. Определена специфика проявления нестандартных форм занятости населения в результате распространения новейших информационно-телекоммуникационных технологий. Рассмотрено влияние неформальной занятости на уровень социального развития национальной экономики. Проанализированы причины роста неформальной занятости в Украине.

Ключевые слова: неформальная занятость, ІТ-занятость, неформальный сектор экономики, информационно-телекоммуникационные технологии, вакансии в сфере ІТ.

ANNOTATION
In the article the trends of informal employment and its forms on national and foreign labor market. The feature of the employment market of IT technologies, job structure and its dynamic changes in IT field analyzes. The specific manifestations of non-standard forms of employment as a result of the spread of new information and communication technologies defined. The influence of informal employment to the level of social development of the national economy. The reasons of the growth of informal employment in Ukraine.

Keywords: informal employment, IT employment, informal economy, information and telecommunication technologies, jobs in IT.

Завантажити статтю (pdf)