Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Зубков Р.С. Вплив інвестицій на розвиток регіону

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються актуальні проблеми інвестиційної діяльності України та Причорноморського регіону. Автором проаналізовано регіональну інвестиційну політику. Здійснено аналіз областей Причорноморського регіону України та України загалом в контексті залучення капітальних іноземних інвестицій. Проведено аналіз напрямів інвестиційних потоків іноземного капіталу.

Ключові слова: інвестор, промислове підприємство, інвестиції, регіон, прямі іноземні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы инвестиционной деятельности Украины и Причерноморского региона. Автором проанализирована региональная инвестиционная политика. Осуществлен анализ областей Причерноморского региона Украины и Украины в целом в контексте привлечения капитальных иностранных инвестиций. Проведен анализ направлений инвестиционных потоков иностранного капитала.

Ключевые слова: инвестор, промышленное предприятие, инвестиции, регион, прямые иностранные инвестиции.

АNNOTATION
The article considers the actual problems of investment activity in Ukraine and the Black Sea region. The author analyzes the regional investment policy. The analysis of the areas of the Black Sea region of Ukraine and Ukraine as a whole in the context of attracting capital foreign investment. The analysis of trends in investment flows of foreign capital.

Key words: investor, industrial enterprise investment, region, foreign direct investment.

Завантажити статтю (pdf)