Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шацька З.Я., Григоренко Я.О. Напрями підвищення ефективності праці управлінського персоналу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що успіх діяльності підприємства залежить насамперед від ефективності праці управлінського персоналу. Запропоновано напрями підвищення ефективності праці управлінського персоналу у вигляді матеріального і нематеріального стимулювання управлінців. Доведено, що дієвість цих заходів сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: управлінський персонал, організація праці, стимулювання праці, матеріальне стимулювання праці, нематеріальне стимулювання праці, мотивація.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что успех деятельности предприятия зависит в первую очередь от эффективности труда управленческого персонала. Предложены направления повышения эффективности труда управленческого персонала в виде материального и нематериального стимулирования управленцев. Доказано, что действенность этих мер будет способствовать повышению эффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: управленческий персонал, организация труда, стимулирование труда, материальное стимулирования труда, нематериальное стимулирование труда, мотивация.

ANNOTATION
In the article it is determined that the success of the company depends primarily on the efficiency of the administrative personnel work. Directions efficiency of the administrative personnel in the form of tangible and intangible incentives of managers is offered. It is proved that the efficacy of these measures will improve the efficiency of the company.

Key words: management staff, work organization, stimulation of labor, material stimulation of labor, not material stimulation of labor, motivation.

Завантажити статтю (pdf)