Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шаповал О.А. Корпоративна культура як складова корпоративного управління

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність корпоративної культури підприємства. Проаналізовано корпоративну культуру як засіб підвищення ефективності роботи підприємства. Дано складові корпоративної культури організації. Розглянуто структуру корпоративної культури. Охарактеризовано фактори, що впливають на корпоративну культуру.

Ключові слова: корпоративна культура, персонал, цінності, керівництво, колектив, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность корпоративной культуры предприятия. Проанализирована корпоративная культура как способ повышения эффективности работы предприятия. Даны составляющие корпоративной культуры организации. Рассмотрена структура корпоративной культуры. Охарактеризованы факторы, влияющие на корпоративную культуру.

Ключевые слова: корпоративная культура, персонал, ценности, руководство, коллектив, управление.

ANNOTATION
In the article the essence of corporate culture. Analyzed corporate culture as a means of improving the efficiency of the company. Provided corporate cultures of the organization. The structure of the corporate culture. Characterized the factors influencing corporate culture.

Key words: corporate culture, staff, values, leadership, team, management.

Завантажити статтю (pdf)