Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Халімон Т.М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на засадах інноваційності

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств на засадах інноваційності. Виявлено наявні проблеми та обґрунтовано методичний інструментарій щодо їх вирішення, який передбачає узгодження клієнтоорієнтованого ціннісно-компетентнісного і ресурсного підходів.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємства, забезпечення конкурентоспроможності, інноваційність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методологические и практические аспекты обеспечения конкурентоспособности предприятий на основе инновационности. Выявлены существующие проблемы и обоснован методический инструментарий по их решению, который предусматривает согласование клиентоориентированного ценностно-компетентностного и ресурсного подходов.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия, обеспечение конкурентоспособности, инновационность.

ANNOTATION
The article examined the theoretical and methodological and practical aspects of the competitiveness of enterprises through innovation. problems have been identified. methodological tools was justified to address the problems. This toolkit provides a coordination of customer orientation, values, competencies and resources.

Keywords: competitiveness, enterprises, ensuring competitiveness, innovation.

Завантажити статтю (pdf)