Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стеблюк Н.Ф., Зелений С.Ю., Волосова Є.Р. Методичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано актуальність методичного забезпечення оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Завдання оцінки інноваційного потенціалу може бути ефективно розв’язано за допомогою засобів нечіткої логіки. Для цього проаналізовано показники, за якими вимірюються результати інноваційної діяльності підприємства. Практичне використання методичних положень дасть змогу формувати управлінські рішення в інноваційній сфері.

Ключові слова: інноваційний потенціал, теорії нечітких множин, інноваційно-технологічний розвиток, управлінські рішення, інноваційні можливості.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована актуальность методического обеспечения оценки инновационного потенциала предприятия. Задача оценки инновационного потенциала может быть эффективно решена с помощью средств нечеткой логики. Для этого проанализированы показатели, по которым измеряются результаты инновационной деятельности предприятия. Практическое использование методических положений позволит формировать управленческие решения в инновационной сфере.

Ключевые слова: инновационный потенциал, теории нечетких множеств, инновационно-технологическое развитие, управленческие решения, инновационные возможности.

АNNOTATION
The article argues ensuring methodical evaluation of innovative potential of an enterprise. The innovation potential evaluation problem can be effectively solved by means of fuzzy logic. To do this, we have analyzed indicators that measure the results of innovation activities of the enterprise. The practical use of methodical positions will help shape management decisions in innovation sphere.

Keywords: innovation potential, the theory of fuzzy sets, innovation and technological development, management solutions, innovative features.

Завантажити статтю (pdf)