Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Патлах І.М. Пропозиції щодо застосування інструментів антикризового розвитку туристичної галузі у Запорізькому регіоні на макро- та мікрорівні

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються основні проблеми розвитку туристичної галузі в Запорізькому регіоні. Розглядаються специфічні особливості організації підприємницької діяльності в галузі, даються рекомендації з антикризового управління на макро- та мікрорівнях.

Ключові слова: антикризове управління, туристична галузь, Запорізький регіон, інвестиції, кризові явища в економіці, макрорівень, мікрорівень.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные проблемы развития туристической отрасли в Запорожском регионе. Рассматриваются специфические особенности организации предпринимательской деятельности в отрасли, даются рекомендации по антикризисному управлению на макро- и микроуровнях.

Ключевые слова: антикризисное управление, туристическая отрасль, Запорожский регион, инвестиции, кризисные явления в экономике, макроуровень, микроуровень.

АNNOTATION
The article analyzes the main problems of the development of the tourism industry in Zaporozhye region. Specific features of entrepreneurial activity in the industry are discussed; recommendations on crisis management at the macro and micro level are given.

Key words: crisis management, tourism, Zaporizhia region, investment, economic crisis, macro level, micro level.

Завантажити статтю (pdf)