Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Lipych L., Karlin M., Tsymbaliuk I. Investment attractiveness of the construction industry of Ukraine

ANNOTATION
The article demonstrated the importance of the investment component in the functioning and development of the construction. There was analyzed of investment attractiveness of Ukraine. The research of investment attractiveness of economic activities in Ukraine based on the analysis of the dynamics indexes of attracting capital investment. The article determined position of the construction industry and assessed the level of its investment attractiveness. There were identified basic negative factors that affecting the critical state of construction development in Ukraine. In the research was analyzed investment attractiveness of construction in terms of different areas. There were determined issues that determine the current state of construction and outlined possible ways to overcome them.

Keywords: construction industry, investment attractiveness, investment competition, capital investments, investment climate.

АНОТАЦІЯ
У статті доведено значущість інвестиційного складника у функціонуванні та розвитку будівництва. Проведено аналіз інвестиційної привабливості України. Здійснено дослідження інвестиційної привабливості видів економічної діяльності в Україні на основі аналізу показників динаміки залучення капітальних інвестицій. Визначено позицію будівництва та здійснено оцінку рівня її інвестиційної привабливості. Наведено основні негативні фактори, що впливають на кризовий стан будівництва в Україні. Проведено аналіз інвестиційної привабливості будівництва в територіальному розрізі. Виявлено основні проблеми, що зумовлюють сучасний стан будівництва, та окреслено можливі шляхи їх подолання.

Ключові слова: будівництво, інвестиційна привабливість, інвестиційна конкуренція, капітальні інвестиції, інвестиційний клімат.

АННОТАЦИЯ
В статье доказана значимость инвестиционной составляющей в функционировании и развитии строительства. Проведен анализ инвестиционной привлекательности Украины. Осуществлено исследование инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности в Украине на основе анализа показателей динамики привлечения капитальных инвестиций. Определена позиция строительной отрасли и осуществлена оценка уровня ее инвестиционной привлекательности. Приведены основные негативные факторы, влияющие на кризисное состояние строительства в Украине. Проведен анализ инвестиционной привлекательности строительства в разрезе территорий Украины. Выявлены основные проблемы, обусловливающие современное состояние строительства, и намечены возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: строительная отрасль, инвестиционная привлекательность, инвестиционная конкуренция, капитальные инвестиции, инвестиционный климат.

Завантажити статтю (pdf)