Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Порудєєва Т.В. Конкурентоспроможність України у контексті глобалізації та євроінтеграційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті аналізується стан конкурентоспроможності України. Проаналізовано рівень конкурентоспроможності країни за індексом глобальної конкурентоспроможності. Дано аналіз конкурентоспроможності за різними сферами діяльності. Здійснено аналіз з узагальненням їх у єдиний показник, що відображає загальну конкурентоспроможність економіки. Розглянуто основні шляхи підвищення конкурентної позиції України.

Ключові слова: конкурентоспроможність економіки, рейтинг конкурентоспроможності, конкурентні позиції.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется состояние конкурентоспособности Украины. Проанализирован уровень конкурентоспособности страны по индексу глобальной конкурентоспособности. Дан анализ конкурентоспособности по различным сферам деятельности. Проведен общий анализ с обобщением их в единый показатель, который отражает общую конкурентоспособность экономики. Рассмотрены основные пути повышения конкурентной позиции Украины.

Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, рейтинг конкурентоспособности, конкурентные позиции.

ANNOTATION
The article analyzes the state of competitiveness of Ukraine. Analyzed the level of competitiveness of countries on global competitiveness index. The analysis of competitiveness in different sectors. The analysis of generalizing them into a single indicator reflecting the overall competitiveness of the economy. Describes the basic ways of improving the competitive position of Ukraine.

Key words: economic competitiveness, competitiveness rating, competitive positions.

Завантажити статтю (pdf)