Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Окуневич І.Л., Засікан К.О. Інвестування в будівництво як основа економічного зростання регіону

АНОТАЦІЯ
Будівельний комплекс є одним з найбільш дієвих важелів впливу на економічний розвиток регіону. У статті виявлено вплив внутрішньої доданої вартості будівництва та капітальних вкладень на рівень валового регіонального продукту, який є одним із основних показників економічного стану регіону. Результати проведеного аналізу дають змогу констатувати, що між рівнем капітальних вкладень і валовим регіональним продуктом існують тісний зв’язок і пряма залежність.

Ключові слова: будівельний комплекс, внутрішня додана вартість, внутрішній регіональний продукт, капітальні вкладення, економічний розвиток регіону.

АННОТАЦИЯ
Строительный комплекс является одним из наиболее действенных рычагов влияния на экономическое развитие региона. В статье выявлено влияние внутренней добавленной стоимости строительства и капитальных вложений на уровень валового регионального продукта, который является одним из основных показателей экономического состояния региона. Результаты проведенного анализа позволяют констатировать, что между уровнем капитальных вложений и валовым региональным продуктом существуют тесная связь и прямая зависимость.

Ключевые слова: строительный комплекс, внутренняя добавленная стоимость, внутренний региональный продукт, капитальные вложения, экономическое развитие региона.

ANNOTATION
The building complex is one of the most effective levers of influence on the economic development of the region. The article reveals the impact of internal added value of construction and capital investments on the level of gross regional product, which is one of the main indicators of the economic condition of the region. The results of the analysis allow stating the close connection and direct correlation between the level of capital investments and gross regional product.

Key words: building complex, internal added value, gross regional product, capital investments, economic development of the region.

Завантажити статтю (pdf)