Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мацола М.М., Мацола С.М. Аналіз системи управління сільським розвитком в країнах ЄС

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз підходів і моделей управління сільським розвитком у країнах Європейському Союзі як на наднаціональному (керівні органи ЄС), так і на національному рівнях, в економічній та інституціональній площинах, які сприяли підвищенню якості реалізації політики сільського розвитку. Враховуючи складність консолідації системи управління сільським розвитком у країнах Євросоюзу, виявлено особливості їх функціонування.

Ключові слова: сільський розвиток, управління сільським розвитком, сільські території, модель мережевої координації, система управління, децентралізація, органи місцевого самоврядування.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ подходов и моделей управления сельским развитием в странах Европейского Союза как на наднациональном уровне (органы ЕС), так и национальном, в экономической и институциональной плоскостях, которые способствовали повышению качества проведения политики сельского развития. Учитывая сложность консолидации системы управления сельским развитием в странах Евросоюза, выявлены особенности их функционирования.

Ключевые слова: сельское развитие, управление сельским развитием, сельские территории, модель сетевой координации, система управления, децентрализация, органы местного самоуправления.

ANNOTATION
Approaches and models of the rural development policy in the EU, as the result of the governance process, both at the supranational (the governing bodies of the EU) and individual countries levels in economic and institutional areas are analyzed as well as the contribution to the improvement of the rural development quality policy. Taking into account the complexity of the rural development management consolidation in the European Union peculiarities of their functioning are indicated.

Keywords: rural development, management of rural development, rural areas, the model of network coordination, governance, decentralization, local governments.

Завантажити статтю (pdf)